Czym jest informacja kredytowa?

Informacja kredytowa - co to jest i jak działa

Informacja kredytowa daje wystawcy karty kredytowej, pożyczkodawcy, wynajmującemu, dostawcy usług komunalnych lub pracodawcy obraz Twojej odpowiedzialności finansowej. Najbardziej powszechnym rodzajem informacji kredytowej jest raport kredytowy.

Niezależnie od tego, czy szukasz nowej karty kredytowej, czy nowego mieszkania, coś, co nazywa się referencjami kredytowymi, może stanowić różnicę między otrzymaniem go a nieotrzymaniem. Ogólnie rzecz biorąc, referencje kredytowe to dokument, który pożyczkodawca, właściciel mieszkania, firma użyteczności publicznej lub pracodawca wykorzystuje do oceny historii kredytowej wnioskodawcy.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, kto korzysta z referencji kredytowych i na jakich typach referencji kredytowych polega, przejdź dalej.

Jak działa informacja kredytowa?

Informacja kredytowa, taka jak raport kredytowy, pomaga pożyczkodawcy, wynajmującemu, dostawcy usług komunalnych lub pracodawcy określić Twoją zdolność kredytową.

Na przykład, wystawca karty kredytowej może sprawdzić raport kredytowy, aby zobaczyć aktualną kwotę zadłużenia i historię terminowych płatności. W zależności od wymagań wystawcy karty, informacje zawarte w raporcie kredytowym mogą oznaczać, że Twój wniosek kredytowy zostanie zatwierdzony lub odrzucony. Jeśli nie korzystasz z dużej części dostępnego kredytu i konsekwentnie dokonujesz terminowych płatności, wystawca karty może udzielić Ci kredytu. Jeśli jednak korzystasz z dużej części dostępnego kredytu i masz niezbyt dobrą historię płatności, wystawca karty może odrzucić Twój wniosek.

Zobacz również: https://kredito24.pl/faktoring-online-dlaczego-to-najlepszy-wybor-dla-przedsiebiorcow/

Kiedy potrzebna jest informacja kredytowa?

Informacja kredytowa - Kiedy potrzebna jest informacja kredytowa

Niektóre z najważniejszych aspektów Twojego życia mogą zależeć od tego, czego ktoś dowie się podczas sprawdzania referencji kredytowej. Ubieganie się o kartę kredytową, pożyczkę, wynajem mieszkania, podłączenie do prądu lub pracę często wiąże się z jakąś formą referencji kredytowej.

Wnioski o karty kredytowe i pożyczki

Przy rozpatrywaniu wniosku o kartę kredytową lub pożyczkę, kredytodawca zazwyczaj sprawdza raport kredytowy, który jest najbardziej powszechnym rodzajem referencji kredytowej. W raporcie tym znajdują się takie informacje jak:

 • Liczba posiadanych przez Ciebie odnawialnych kont kredytowych (takich jak karty kredytowe)
 • Liczba posiadanych kredytów ratalnych (takich jak kredyty hipoteczne lub samochodowe)
 • Historia płatności
 • Status kont kredytowych, np. czy jakieś płatności są zaległe
 • Złożone wnioski o upadłość
 • Ostatnie zapytania o kredyt

Informacje te mogą pomóc kredytodawcy w podjęciu decyzji o zaakceptowaniu lub odrzuceniu Twojego wniosku.

Wynajem mieszkań

Jeśli złożysz wniosek o wynajem nowego mieszkania, właściciel prawdopodobnie przeprowadzi kontrolę kredytową oprócz uzyskania raportu z badań przesiewowych lokatorów. Informacje znalezione w każdym z tych raportów mogą wpłynąć na Twoje szanse na otrzymanie zgody na wynajem.

Wśród innych elementów, wynajmujący zazwyczaj patrzy na te informacje w raporcie kredytowym pobranym jako część kontroli kredytowej:

 • Kwota zadłużenia
 • Historia płatności
 • Zaległe rachunki
 • Zamknięte konta kredytowe
 • Bankructwa
 • Zaległości w spłacie kredytów
 • Zajęcie domu
 • Odzyskanie samochodu

Zobacz też: https://kredito24.pl/sankcja-kredytu-darmowego-rozwiazanie-dla-kredytobiorcy/

Kontrole kredytowe w zatrudnieniu

Przed złożeniem oferty pracy pracodawca może zlecić sprawdzenie zdolności kredytowej, aby sprawdzić, jak odpowiedzialnie podchodzisz do swoich finansów. Jest to wymagane przez prawo w niektórych branżach finansowych lub może być polityką pracodawcy, zwłaszcza jeśli stanowisko dotyczy finansów firmy. Taka kontrola kredytowa zawiera szczegóły dotyczące Twoich kredytów, takie jak historia kont i bankructw, a także może ujawnić listę obecnych i przeszłych pracodawców.

Jednak w przypadku kontroli kredytowej dotyczącej zatrudnienia pomija się kluczową informację, która zwykle pojawia się w raporcie kredytowym: rok urodzenia. Ma to na celu zapobieganie dyskryminacji ze względu na wiek przy zatrudnianiu. Pracodawcy nie mogą również uzyskać informacji o Twoim wyniku kredytowym podczas przeprowadzania kontroli kredytowej przed zatrudnieniem.

Rodzaje referencji kredytowych

Referencje kredytowe występują w kilku formach. Obejmują one:

 • Raporty kredytowe: Raport kredytowy jest powszechnie stosowany jako referencja kredytowa dla potencjalnych kredytobiorców, najemców, klientów mediów i pracowników.
 • Dokumenty dotyczące aktywów: Jak sama nazwa wskazuje, dokument ten wymienia Twoje aktywa, takie jak konta czekowe, oszczędnościowe, inwestycyjne i emerytalne. Dokument dotyczący aktywów może pomóc wykazać, jak stabilny finansowo jesteś.
 • Referencje dotyczące charakteru: W niektórych przypadkach referencje kredytowe mogą nie być dokumentem papierowym. Zamiast tego może to być kontakt telefoniczny z kimś, np. z byłym właścicielem domu, szefem lub pożyczkodawcą, który może potwierdzić, że byłeś dobrym najemcą, pracownikiem lub klientem.
Czym jest informacja kredytowa?
Przewiń na górę