Konta maklerskie – tajemnice wyboru najlepszego rachunku inwestycyjnego

Konto maklerskie

Konta maklerskie to rachunki, które umożliwiają inwestowanie na rynkach kapitałowych. Jak zatem wybrać najlepszy rachunek inwestycyjny? Jak tworzony jest ranking kont maklerskich? Odpowiadamy.

Co to jest konto maklerskie?

Konto maklerskie, które powszechnie nazywane jest również rachunkiem inwestycyjnym bądź rachunkiem maklerskim to specjalny rodzaj konta prowadzony przez biuro maklerskie lub dom maklerski, który umożliwia inwestowanie na rynkach kapitałowych. Pozwala bowiem nie tylko kupować instrumenty finansowe (np. akcje, fundusze inwestycyjne itp.), ale również przechowywać posiadane papiery wartościowe. Poza tym służy również do wypłaty dywidend, czyli zysku z akcji.

Jak wybrać najlepszy rachunek inwestycyjny?

Wiedząc czym jest konto maklerskie warto zastanowić się również nad tym, w jaki sposób wybrać najlepszy rachunek inwestycyjny. Otóż, należy wziąć w tym przypadku pod uwagę wiele kwestii, a przykładem może być chociażby wysokość opłat naliczanych przez instytucję prowadzącą dane konto. Istotne w tym przypadku jest to, że mogą być one naliczane zarówno z tytułu posiadania rachunku inwestycyjnego, jak i w związku z dokonywaniem transakcji (jako procentowa prowizja od ich wartości). Poza tym istotne są także możliwości inwestycyjne, ponieważ najlepsze konto maklerskie daje również dostęp do rynków zagranicznych.

Ranking kont maklerskich – metodologia

Chcąc wybrać najlepszy rachunek inwestycyjny warto wykorzystać ranking kont maklerskich, czyli zestawienie porównujące oferty poszczególnych instytucji. Jest ono tworzone na podstawie analizy wielu różnych kryteriów, co pozwala wskazać nie tylko najlepszy rachunek inwestycyjny, ale również konto maklerskie, które będzie odpowiadało potrzebom danego inwestora. Co istotne, ranking jest na bieżąco aktualizowany, co zdecydowanie podnosi jego wartość.

Podsumowując należy stwierdzić, że tajemnica wyboru najlepszego rachunku inwestycyjnego tkwi w porównaniu dostępnych ofert. Ważne w tym przypadku jest bowiem to, by wybrać opcję, która będzie odpowiadała indywidualnym potrzebom.

Konta maklerskie – tajemnice wyboru najlepszego rachunku inwestycyjnego
Przewiń na górę