Pożyczka

Pożyczka dla każdego

Pożyczka to umowa pomiędzy dwiema stronami, zwanymi pożyczkodawcą i pożyczkobiorcą, na mocy której pożyczkodawca udostępnia pożyczkobiorcy określoną kwotę pieniędzy na określony czas lub na czas nieokreślony. Pożyczka zwykle wymaga spłaty pożyczonej kwoty wraz z odsetkami lub innymi opłatami w określonym terminie lub w ciągu określonego okresu czasu. Pożyczki są często udzielane przez instytucje finansowe, takie […]

Przewiń na górę